In data de 31 ianuarie Diaspora romaneasca a decis a trimite scrisori deschise adresate ambasadelor si consulatelor romanesti. La aceasta campanie au participat comunitatiile romanesti din Bruxelles, Chicago, Madrid, Montpellier, Toronto, New York, Montreal, Northampton, Washington,  Viena, Düsseldorf, Stuttgart, Karlsruhe, Suedia, etc.

În Munchen scrisoarea a fost semnata de 126 de oameni care nu vor sa ramana indiferenti la distrugerea ireversibila a naturii din România. Se aşteapta un raspuns din partea domnului consul Anton Niculescu.

Textul scrisorii:

—————————————————————————–

Domnului ANTON NICULESCU

Generalkonsul

Richard-Strauss-Straße 149

81679 München

München, 18. 01. 2014

Noi, românii, precum şi cei interesaţi de binele României din München – Germania, ne adresăm dumneavoastră, ca reprezentant al României în Germania, pentru a vă cere să transmiteţi mesajul nostru către Guvernul şi Parlamentul României cu privire la problemele explorării/exploatării gazelor de şist şi ale mineritului cu cianuri pe teritoriul României.

Considerăm că decizia de explorare/exploatare a gazelor de şist prin fracturare hidraulică, o metodă cu riscuri asociate majore şi ireparabile, nu trebuie luată fără ca cetăţenii să fie în cunoştinţă de cauză în ce priveşte aceste riscuri şi efectele asupra sănătăţii şi fără ca România să dispună de o legislaţie adecvată şi actualizată în acest domeniu, bazată pe studii de impact. Studiile efectuate până acum indică faptul că există o serie de incertitudini şi lacune în legislaţia actuală a UE, iar experţii europeni atrag atenţia asupra pericolelor pe care metoda fracturării hidraulice le prezintă, atât pentru mediu şi sănătatea oamenilor, cât şi pentru biodiversitate.

Deşi legile româneşti prevăd explicit acest lucru, autorităţile statului nu au făcut demersurile necesare pentru a informa localnicii cu privire la explorarea/exploatarea gazelor de şist şi nu a existat o consultare a acestora. Mai mult, atunci când un consiliu local (Pungeşti) a dorit să iniţieze procedurile democratice de organizare a unui referendum local, prefectura a blocat acest demers, în mod profund imoral şi antidemocratic.

Situaţiile tensionate create au fost gestionate în mod inadecvat de către autorităţile statului român, ceea ce a atras îngrijorări şi investigaţii pe plan intern şi la nivel internaţional. Au fost încălcate grav drepturile şi libertăţile individuale pentru cetăţenii din zonele vizate. Modurile în care sunt preluate suprafeţele de teren destinate explorării şi exploatării ridică mari semne de întrebare cu privire la legalitatea demersului. Protestele sunt, aşadar, cu atât mai îndreptăţile. Instituirea „zonei speciale de siguranţă“ în Siliştea-Pungeşti a dus la tensionarea suplimentară a situaţiei, sute de jandarmi şi poliţişti fiind detaşaţi în permanenţă în zonă.

În ce priveşte proiectul RMGC de la Roşia Montană, o regiune splendidă din munţii Apuseni cu un potenţial turistic major, dar nedezvoltat, acum puternic ameninţată cu distrugerea prin exploatarea minieră cu cianură, considerăm că nu pot fi ignorate numeroasele proteste, individuale şi colective, ale unor instituţii, organizaţii neguvernamentale, religioase, personalităţi şi oameni de ştiinţă şi cultură din ţară şi străinătate, care au subliniat în diverse ocazii riscurile proiectului şi nu pot fi trecute cu vederea nici nemulţumirile unei părţi însemnate din populaţia locală care refuză să-şi cedeze proprietăţile şi să părăsească zona.

Considerăm că Guvernul acţionează în mod abuziv, eludând procedurile democratice de informare, consultare şi dialog cu comu­nităţile locale prevăzute de lege în cazul unor exploatări industriale cu potenţial de impact ridicat asupra mediului. Calea aleasă de către Guvern este aceea a lipsei de transparenţă şi a utilizării disproporţionate a forţei împotriva propriilor cetăţeni.

De aceea noi, subsemnaţii din München – Germania, alături de comunităţile din ţară şi din diaspora, sprijinim revendicările mişcărilor de rezistenţă de la Pungeşti şi Roţia Montană, cu care ne identificăm. În consecinţă, cerem :

1. Interzicerea prin lege, până la clarificarea consecinţelor susnumite, existenţa unei legislaţii adecvate în domeniu si informarea cetăţenilor afectaţi, a utilizării metodei fracturării hidraulice în exploatarea gazelor de şist şi respectarea, în zonele vizate pentru această exploatare, a voinţei suverane a cetăţenilor; retragerea licenţelor acordate în acest sens; revocarea statutului de „zonă specială de siguranţă“ în Siliştea-Pungeşti;

2. Interzicerea prin lege a utilizării cianurii în activităţile miniere de pe teritoriul României; retragerea licenţelor acordate în acest sens; revocarea statutului de zonă monoindustrială în Roşia Montană, includerea zonei pe lista tentativă a României pentru UNESCO;

3. Respingerea proiectelor de lege care prevăd măsuri speciale de expropriere a cetăţenilor români, precum şi alte măsuri deroga­torii de la regimul legal de protecţie a mediului, patrimoniului cultural, apelor, pajiştilor şi terenurilor agricole, bunurilor publice etc. în favoarea companiilor de orice tip;

4. Elaborarea, cu ajutorul societăţii civile, de politici publice şi strategii care să prevadă măsuri în acord cu principiile dezvoltării durabile, ale utilizării optime a resurselor, ale conservării patrimoniului cultural-istoric şi ale sprijinirii întreprinzătorilor locali;

5. Neutilizarea forţelor de ordine, plătite chiar de protestatari prin intermediul impozitelor si taxelor, pentru a reprima protestele legale şi îndreptăţite care, prin această acţiune, îşi apără ţara, atunci când acest lucru este uitat de guvern (Constituţia României, Art 55, (1).

Mulţumindu-vă pentru atenţia pe care o acordaţi mesajului nostru, vă rugăm să primiţi, domnule consul general Anton Niculescu, expresia salutărilor noastre cele mai distinse.

 Grupul  München rettet Roşia Montană – Germania